Skip to content Skip to footer

Általános szerződési feltételek

Preambulum

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) a Mondok Attila egyéni vállalkozó valamennyi, a rigoaparkanyon.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) elérhető és megvásárolható termékeinek megvásárlására érvényesek, meghatározva a felek között létrejövő, a termékek adásvételére irányuló szerződések tartalmát.

A Webáruházban kötött szerződés interneten (távollévők között) megkötött, de alá nem írt, nem írásbeli szerződésnek minősül, amelynek tartalma digitális iktatásra, archiválásra kerül.

A Webáruház használatához szükséges technikai és jogi tájékoztatást, amelyeket ezen általános szerződési feltételek nem tartalmaznak, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A vásárló megrendelésének véglegesítését megelőzően köteles megismerni jelen ÁSZF rendelkezéseit. A vásárló a Webáruház használatával, illetve a Regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános szerződési feltételek rendelkezéseit.

1. A Webáruház-üzemeltető, egyben eladó (a továbbiakban: Szolgáltató):

Neve: Mondok Attila egyéni vállalkozó

Székhelye: HU 1133 BUDAPEST PANNÓNIA UTCA 107 2.em. 3.ajtó

Adószáma: 59555753-2-41

Nyilvántartási száma: 57601793

E-mail-címe: info@rigoaparkanyon.hu

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 20 2093934

Szolgáltató postai címe: 1133 BUDAPEST PANNÓNIA UTCA 107 2.em. 3.ajtó

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: DotRoll Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

E-mail: support@dotroll.com.

 

2. A szolgáltatás igénybevétele, a Webáruház használata:

 1. a) A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a rigoaparkanyon.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) szabályozza. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A felek között ezen ÁSZF alapján létrejövő szerződés nyelve a magyar.
 2. b) A megrendelések leadására a Webáruházban kizárólag elektronikus úton van lehetőség, interneten keresztül, a rigoaparkanyon.hu webcímen. A telefonon, telefaxon, e-mailen, postai levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogadja el, annak alapján szerződés a felek között nem jön létre.
 3. c) A Webáruházban a vásárlás regisztrációhoz kötött. A regisztráció során meg kell adni a Szolgáltató által kért adatokat, valamint egy létező e-mail-címet. A megrendelés teljesítéséhez, illetve a kézbesítéshez pontos adatok megadása szükséges.

A Szolgáltató nem felelős a vásárló által pontatlanul közölt adatok alkalmazásából fakadó semmilyen kárért, és nem felelős a pontatlan adatszolgáltatásból fakadóan meghiúsult vagy nem teljesült ügylet ismételt megkötéséért vagy a teljesítés ismételt megkísérléséért. A regisztrációt követően a vásárló azonnal be tud jelentkezni a Weboldal megrendelési felületére az előzőleg megadott e-mail-címmel és jelszóval.

Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül megrendelést ad le a rigoaparkanyon.hu-n, a megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hoz létre. A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a megrendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat.

A vásárlónak a regisztrációkor is és az egyes megrendelések véglegesítésekor is módja van hírlevélre való feliratkozásra, aminek révén a Szolgáltató speciális ajánlatokkal, promóciókkal, akciókkal keresheti meg a vásárlót hírlevél e-mail-címre történő megküldésével. A regisztrációt követően a megadott e-mail-címre visszaigazolás érkezik, megrendelést azonban kizárólag a rigoaparkanyon.hu Webáruházon keresztül küldhet el a vásárló.

A vásárló a saját regisztrációjánál megadott adatait az “Fiókom/Fiókadatok” menüpont alatt, bejelentkezést követően bármikor megtekintheti, módosíthatja, valamint az egyes megrendelések leadásakor is lehetősége van arra, hogy a regisztráció során megadott adatoktól eltérő adatokkal adjon le rendelést a Szolgáltató felé.

 1. d) A Webáruházban kizárólag 18. életévét betöltött személy vásárolhat, vagy veheti igénybe a szolgáltatásokat, figyelemmel arra, hogy a webáruházban olyan kiadványok is elérhetőek, amelyeket jogszabálynál fogva 18. életévüket be nem töltött személyek számára elérhetővé tenni nem lehet.

 

3. A vásárlás menete:

 

A Webáruház termékei több szempont szerint kategorizálva kerülnek elhelyezésre a Webáruházban a könnyebb átláthatóság érdekében. A termék nevére vagy képére kattintva megjelenik annak részletes leírása. A termékeknél feltüntetett képek illusztráció jellegűek, kizárólag a vásárló tájékoztatásának céljából kerültek elhelyezésre a Weboldalon. A megvásárolt termék külleme eltérhet a vásárlás során megjelenő képtől, a termék jellemzőit, lényeges tulajdonságait minden esetben a termék leírása tartalmazza.

 1. a) Vásárláshoz válassza ki a “Könyvesbolt” menü kínálatából a kívánt terméket/termékeket, majd kattintson a “VEDD MEG MOST!” gombra. Ezt minden terméknél tegye meg, amit meg kíván vásárolni.
 2. b) A Kosár gombra (jobb felső sarok) kattintva megjelennek azok az árucikkek, amiket megvásárlási szándékkal kiválasztott.
 3. c) A vásárlónak minden esetben ellenőriznie szükséges a kosár tartalmát az egyes megvásárolni kívánt termékek darabszámával együtt.
 4. d) Amennyiben az adott, már kosárban lévő termékből több vagy kevesebb példányt kíván rendelni, úgy azt a kosárban a „+” „-” gombokkal tehet meg.
 5. e) Ha rendelkezik Kuponkóddal, azt itt tudja érvényesíteni.
 6. f) A “TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gombra kattintás esetén, az ezt követően megjelenő felületen adja meg nevét, címét, telefonszámát és e-mail-címét, még nem regisztrált vásárló esetén, a felhasználónevét is.

A rendelés tartalma résznél ellenőrizheti rendelését újra, és kiválaszthatja a szállítás módját.

 1. g) Következő lépésként a Fizetés résznél ki kell választania a fizetés módját. Részleteket a fizetési módok résznél talál.
 2. h) A rendelés véglegesítése a fizetési kötelezettséggel járó „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintással történik, amely gomb aktiválásához a vásárlónak tudomásul kell vennie, hogy a gombra kattintással tett nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. A megrendelés véglegesítéséhez a vásárlónak el kell fogadni a jelen ÁSZF-ben foglaltakat is, melyet az erről szóló rubrika bejelölésével tehet meg. A sikeres rendelést a Honlap jelzi a vásárlónak, de a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint erről automatikusan generált e-mail-üzenetben is visszaigazolást kap a vásárló.

 

4. A szerződés létrejötte

 

A szerződést a Webáruházban kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

Amennyiben a vásárló az online megrendelési folyamatot a Szolgáltató által a megrendelési folyamatban kért adatok megadásával véglegesítette, és a megrendelést jóváhagyta, azaz a fizetési kötelezettséggel járó „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintott, valamint kipipálta a megrendelés jóváhagyásához szükséges azon jelölőnégyzeteket, amelyek a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó szándék kifejezését jelölik, és amelyek azt a nyilatkozatát tartalmazzák, hogy tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után, akkor a vásárló megrendelést ad le, amely vételi ajánlatnak minősül. A vásárló által elküldött megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő legkésőbb 48 órán belül a Szolgáltató automatikusan generált e-mail-üzenetben igazolja vissza a vásárlónak a megrendelés, azaz a vételi ajánlat tartalmát. Ezen e-mail kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a Szolgáltató automatikusan, e-mail formájában megerősítse a vásárló felé, hogy a Szolgáltató megkapta a vásárló által elküldött megrendelést, azaz vételi ajánlatot, és az milyen tartalommal érkezett be a Szolgáltatóhoz. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a megrendelés végösszegét, a szállítási feltételeket, a termékek megnevezését és darabszámát, valamint a vásárló adatait. Amennyiben a visszaigazoló e-mail a fenti határidőben nem érkezik meg a vásárló által megadott e-mail-címre, úgy a vásárló a határidő lejártával mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Amennyiben a vásárló azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés személyes adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), ez esetben köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – a Szolgáltató részére e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg a Szolgáltató rendszerébe.

A Szolgáltató a vásárló vételi ajánlatát külön elfogadó e-mail megküldése útján fogadja el. A szerződés a vételi ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre a felek között, és nem a megrendelés visszaigazolásáról szóló automatikusan generált e-mail megküldésével. A Szolgáltatónak jogában áll a megrendelés leadásától számított 72 órán belül visszautasítani a vételi ajánlatot. E körben a Szolgáltatót indokolási kötelezettség nem terheli, és a visszautasítási jog gyakorlásának nem korlátja, hogy ezt megelőzően a vásárló megkapta a megrendelés részleteit tartalmazó automatikusan generált e-mail-üzenetet.

Minden önállóan leadott megrendelés önálló áruszállításra vonatkozó szerződés megkötését jelenti. A szolgáltató nem köteles az azonos vásárló által leadott megrendeléseket összekapcsolni, így a vásárlónak figyelemmel kell lennie arra, hogy minden leadott megrendelés külön fizetési és költségviselési kötelezettséget keletkeztet a vásárló oldalán mind a termékek árát, mind pedig a szállítási költséget és az egyéb, a Weboldalon közzétett költségeket illetően.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

A Szolgáltató megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a Weboldalon megjelenő adatok (termékek, azok ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabban kerüljenek feltüntetésre a Weboldalon. A Szolgáltató mindent megtesz azért is, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül a vásárlónak kézbesítse, valamint azért, hogy a Weboldalon megjelenő készletinformációk mindig aktuálisak legyenek. A nyilvánvalóan téves, bármilyen rendszerhibából vagy dolgozói mulasztásból fakadó nulla vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve ha azt promóció keretében biztosítja a Szolgáltató, vagy ajándékterméknek minősül, ezt a tényt azonban a Szolgáltató minden esetben feltünteti az ilyen vételárral megjelölt termékek mellett. Amennyiben ilyen információ nem jelenik meg, úgy azt kell feltételezni, hogy a Weboldalon megjelenő információ téves, és joghatás kiváltására alkalmatlan tartalommal bír. Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést. Amennyiben a megrendeléssel érintett termék nem áll már rendelkezésre, és azt a Szolgáltató beszerezni sem tudja, úgy arról a tényről a Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatást küld a vásárlónak, és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket a további vásárlói oldalon felmerülő költségek nélkül haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a vásárlónak.

 

5. Elállási jog

 

Tájékoztató a fogyasztó vásárlót megillető elállási jogról

 

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!


A vásárlót (jelen fejezetben a továbbiakban: fogyasztó) a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. a) áru adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) az árunak,
 3. ab) több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott árunak,
 4. ac) több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 5. ad) ha a árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

 1. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.


Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

 

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy az alábbi nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja:

 

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

Kelt

 

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

 

A Szolgáltató kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

 

A Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége

 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azonban a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre, melyeket a Szolgáltató nem köteles megtéríteni.

 

A Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja

 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

Többletköltségek

 

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn a Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége. 

 

Visszatartási jog

 

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. 

 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

 

A termék visszaszolgáltatása

 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

A Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

 

A fogyasztó viseli a Termék visszaküldésének közvetlen költségét. A Terméket a webáruház raktárába (1138, Budapest Párkány u. 19) kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Szolgáltatónak az utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módjában átvenni.

 

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

 

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

 

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a fogyasztó figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
 2. b) olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát, továbbá a vállalkozás a 12. § (2) bekezdés vagy a 18. § szerint visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

 

6. A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról

 

Az ÁSZF jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

 

 1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön a termék hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ön – választása szerint — az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a rigoaparkanyon.hu weboldal, illetve Mondok Attila egyéni vállalkozó üzlehelyisége, a Rigó a párkányon gyerekkönyvesbolt nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor a vásárló a terméket átveszi.

 

7. Termékár és számlázás

 

A termékek mellett feltüntetett ár az adott termék vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót, és magyar forintban értendőek. A termékek vételára a szállítási költséget nem tartalmazza. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

A hatályos törvényi szabályzás értelmében a Szolgáltató minden belföldi adószámmal rendelkező adóalanynak kiállított számlával kapcsolatosan, annak ÁFA tartalomtól függetlenül, adatszolgáltatásra köteles. A Szolgáltató Webáruházában van lehetőség a számlázási módnál mind magánszemélyként, mind cégként történő vásárlásra. Az utóbbi esetben az ÁFA törvény szerinti adatok, kiemelten az adószám, megadása kötelező. A számlázi adatok kitöltésekor az adószám pontos megadása a vásárló kötelessége, ennek elmulasztása vagy téves megadása esetén a számla utólag nem pótolható vagy javítható, így a kapott bizonylat ÁFA visszaigénylésre nem alkalmas (még akkor sem ha a számla cégnévre szól). Az esetlegesen hibásan vagy hiányosan megadott adatokból keletkező esetleges bírságért vagy egyéb kárért a vásárló felelősséget nem vállal.

A Weboldalon bankkártyás fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A vásárló fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak. E-mail cím pontatlan vagy helytelen megadásából fakadó kárért a vásárló felel.

 

8. Szállítási feltételek

 

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történik.

A szállítási határidőről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja a vásárlót a Szolgáltató. Amennyiben az ott megadott szállítási határidő nem tartható be, a Szolgáltató elektronikus üzenetben tájékoztatja a vásárlót a tényről és a várható szállítási határidőről.

A megrendelt termékek átvételére a következő módokon van lehetőség:

 1. a) Személyes átvétel a Rigó a Párkányon üzletében (1138 Budapest, Párkány utca 19.);
 2. b) Átvétel csomagautomatából (FOXPOST).

A Szolgáltató az egyes termékek várható szállítási idejét a termék mellett feltünteti. Az 1-3 napos szállítási határidőt azon termékekre tudja vállalni a Szolgáltató, amelyeket saját készletén tart. A várható szállítási határidő tájékoztató jellegű, amennyiben azt a Szolgáltató nem tudja betartani, úgy arról tájékoztatja a vásárlót.

A szállítási költségek a megrendelt termékek méretétől, súlyától és értékétől függenek. A szállítási költségek az egyes szállítási módozatok alapján a következőképpen alakulnak:

 1. a) Személyes átvétel

A vásárló a megrendelését átveheti a 1138 Budapest, Párkány utca 19. szám alatt található üzletünkben. Személyes átvétel esetén a terméket az üzletben is lehetősége van a vásárlónak bankkártyával kifizetni.

Személyes átvétel esetén a termék megérkezéséről és az átvétel lehetőségéről a Szolgáltató elektronikus levélben értesíti a vásárlót. Ezen levél tájékoztatást ad arról, hogy az üzletben milyen nyitvatartási időben van lehetősége a termék átvételére.

A személyes átvételre megrendelt, de át nem vett termékeket az üzlet legfeljebb 10 napig őrzi és tartja a vásárló rendelkezésére.

 

 1. b) FOXPOST csomagküldő automatába történő kézbesítés:

Megrendelését kérheti FOXPOST csomagautomatába. A csomagot a futárnak történő átadást követően Ön 1-3 munkanapon belül veheti át a kiválasztott célautomatából. A csomag megérkezésekor, a FOXPOST küld értesítőt és egy egyedi kódot, mellyel 3 napig veheti át az automatából. Fontos: az automatáknál csak bankkártyával lehetséges fizetni! A csomagok visszakövetésére is van lehetősége az alábbi linken a csomagszám megadásával. https://www.foxpost.hu/csomagkovetes/ FOXPOST csomagautomaták listája: https://foxpost.hu/csomagautomatak

9. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a megrendelt termék a Szolgáltató tulajdonát képezi, a tulajdonjog a vételár kifizetésével száll át a vásárlóra. Ha a termékek a vételár teljes kifizetését megelőzően kerülnek bármely okból a vásárló birtokába, a vásárló felelősséggel tartozik a termékek tekintetében bekövetkezett valamennyi kár vonatkozásában.

 

10. Felelősség

A Szolgáltató nem felelős azokért a károkért, amelyek olyan működési hiba esetén lépnek fel, amely meggátolja a vásárlót abban, hogy csatlakozzon a rigoaparkanyon.hu weboldalra, ott megrendelést adjon le. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárló számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásáért, vagy az internet-csatlakozás megszakadása miatt a vásárlónál keletkezett károkért.

A Szolgáltató a rigoaparkanyon.hu Webáruházban található valamennyi információt jóhiszeműen helyezte el a Honlapon, és ezen információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő semmilyen jellegű kárért. A Honlap mint szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A vásárlók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az internet globális jellege miatt a vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a vásárlót terheli a felelősség. Amennyiben a vásárló a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak.

 

11. Szerzői jogok

A rigoaparkanyon.hu webáruház teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A Weboldal teljes tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvény  és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó paragrafusai alapján szerzői jogvédelem alatt áll. Ennek értelmében tilos a Honlapon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap, vagy annak bármely része módosítható. A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  Honlapra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

 

 

12. Fizetési lehetőségek

A vásárló hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásából adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és szerződésszerűen teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásából származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja, és lehetőségeihez mérten kezeli.

Hibás összeg megadásából eredő problémák kezelése: amennyiben a vásárló az igénybe vett szolgáltatás árát meghaladó összeg kifizetését kezdeményezte, ebben az esetben ezt írásban (e-mailben: info@rigoaparkanyon.hu) a Szolgáltató felé kell jelezni. A levélnek tartalmaznia kell a túlfizetés összegét, idejét és a tranzakció számát. A Szolgáltató a túlfizetés tényét a bejelentést követő 15 napon belül kivizsgálja, és amennyiben a követelést jogosnak ítéli, úgy kezdeményezi a túlfizetett összeg jóváírását. A vizsgálat eredményéről a vásárlót (a tranzakcióban megadott e-mail-címen) írásban tájékoztatja. Amennyiben a vásárló az igénybe vett szolgáltatás áránál kevesebb összeg kifizetését kezdeményezte, a Szolgáltató írásban (a tranzakcióban megadott e-mail-címen) értesíti a vásárlót az észlelt különbözet tényéről, a követelt összeg nagyságáról és az összeg kiegyenlítésének módjairól. Amennyiben a követelt összeg kiegyenlítése 8 napon belül nem történik meg a vásárló részéről, úgy az igényelt szolgáltatás teljesítésétől a Szolgáltató eláll, a már befizetett összeget a bankköltségek levonása után 15 napon belül jóváírja.

 1. a) Fizetés a helyszínen (1138 Budapest, Párkány utca 19.)

A Rigó a Párkányon üzletben való személyes átvétel esetén lehetőség van utánvétes fizetésre készpénzzel, vagy bankkártyával. A megrendelt termékek kifizetése a rendelés leadása után bankkártyával lehetséges.

Foxpostos csomagponton történő átvétel esetén nincs lehetőség utánvétes fizetésre. Megrendelt termékek kifizetése a rendelés leadása után bankkártyával vagy átutalással is lehetséges.

 1. b) Online bankkártyás fizetés

A vásárlónak lehetősége van a termékek ellenértékét elektronikus úton, bankkártyával a megrendeléskor kifizetni. A rendelési folyamat lezárultát követően az online bankkártyás fizetés érdekében a Szolgáltató átirányítja a vásárlót a myPOS Checkout weboldalára, ahol a bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak minősített, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizetheti ki bankkártyával a termékek ellenértékét. Az online banki fizetés sikeres lebonyolítása érdekében a szolgáltató bank weboldalán található űrlapot kell helyesen kitölteni. A bank tájékoztatást ad a fizetés sikerességéről vagy sikertelenségéről. Amennyiben online fizetéssel kapcsolatos kérdése, észrevétele van, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot.

Az elfogadható bankkártyatípusok: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron.

A bankkártyás fizetési ellenérték Forint devizanem alapon kerül teljesítésre.

 1. c) Banki átutalás

A vásárlónak lehetősége van bankján keresztül, átutalással fizetni a következő bankszámlára: Mondok Attila egyéni vállalkozó, Raiffeisen Bank 12011375-01858030-0010000013.

13. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait a Szolgáltató adatainál feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.

A vásárló szóban vagy írásban közölheti panaszát, amely a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

 A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a vásárlónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a vásárlónak legkésőbb – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.

 Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó (vásárló) neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás (Szolgáltató) nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a vásárló aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154, 20/283-3422
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Tel.: (+36) 76 501 525, 501 500

Fax: (+36) 76 501 538

Mobil: (+36) 70 938 4765

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: 46/501-091 (új ügyek)

46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: 06-22/510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

Telefon: +36 36 416-660/105 mellék

E-mail: bekeltetes@hkik.hu


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által Működtetett Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba

Telefon: 20/373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-010

Fax: 06-34-316-259

Email: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefon: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

Telefon: 06-1-792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-000,  06-82-501-026

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: 06-74-411-661

Mobil: 06-30-664-2130

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

 

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645

Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs

E-mail: bea@vmkik.hu

Dr. Kövesdi Zoltán Békéltető Testület elnöke

Telefon: 30/9566-708

 

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: ügyfélfogadási időben: 06-88-814-121, a kamara titkársága: 06 88 814-111

Fax: 06-88-412-150

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Online vitarendezési platform

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendeletének 14. cikke alapján a Szolgáltató a fogyasztók tájékoztatásának az alábbiakban tesz eleget:

A rendelet alapján a Bizottság által létrehozott online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén.

Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

14. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Jelen ÁSZF valamely pontjának hiányossága vagy a jogszabályváltozások folytán hatálytalanná válása nem eredményezi az az alapján a felek között létrejövő adásvételi szerződések érvénytelenségét. Ez esetben a hatálytalan vagy hiányos rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

A Szolgáltató nem veti alá magát külön magatartási kódexnek.

 

15. Egyéb rendelkezések

A jelen ÁSZF valamennyi módosítása attól a naptól hatályos, amikor azt közzétették a rigoaparkanyon.hu weboldalon, és a hatályba lépést követően megkötött ügyletekre kell alkalmazni.

A Szolgáltató jogosult a vásárlók részére hírleveleket küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációs folyamat során vagy bármikor a fiók beállításaiban ezt kifejezetten kéri, vagy ehhez előzetesen és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak és helyesek-e. A hírlevél kiküldéséhez való vásárlói hozzájárulást a vásárló bármikor visszavonhatja, ezt követően a Szolgáltató nem jogosult a továbbiakban számára elektronikus hírlevelet, illetőleg egyéb reklámleveleket küldeni. A visszavonást követően a Szolgáltató a vásárló ezzel kapcsolatos adatait törli a nyilvántartásából.

A Weboldalon található, nem a Szolgáltatótól származó kommentek, kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, azokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a Szolgáltató azonban fenntartja a jogot, hogy a közízlést, a jó hírnevét, bármely üzleti érdekét vagy bármilyen jogszabályt sértő véleményt eltávolítson a Weboldalról.

 

Consent Management Platform by Real Cookie Banner